Gedichten

BAZIGE WOORDEN wanneer de tijd bazige woorden begint te gebruiken het kalfje in de mestgoot een koe geworden is en de slager voor de deur staat als de mand met wat ik genomen heb en gekregen omgeschopt wordt en de wijn mij niet meer smaakt kruip dan bij me onder de dekens en zeg als mijn lichaam geen alarm meer slaat omdat het een groot alarm is geworden de buurjongetjes het huis uit zijn en langskomen met hun kinderen die we vertellen over een tijd die hun vaders zich niet meer voor de geest kunnen halen verhalen die kacheltjes voor […]

Lees verder

Wat is lekker bij wat?

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) debuteerde in 2000 met de bundel De wizers yn it read / De wijzers in het rood, een Friese bundel. Op 16 september 2015 lanceerde hij zijn elfde bundel Binnenwereld, buitenwijk, uitgegeven bij Cossee.

Lees verder

Op ooghoogte

Gedichten kan je gewoonlijk lezen in een boek, een tijdschrift of op een scherm. Maar tegenwoordig ook op veel andere plaatsen. Edith de Gilde vertelt op welke openbare plekken haar gedichten zoal te zien waren.

Lees verder