LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Gedichten

BAZIGE WOORDEN wanneer de tijd bazige woorden begint te gebruiken het kalfje in de mestgoot een koe geworden is en de slager voor de deur staat als de mand met wat ik genomen heb en gekregen omgeschopt wordt en de wijn mij niet meer smaakt kruip dan bij me onder de...

Wat is lekker bij wat?

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) debuteerde in 2000 met de bundel De wizers yn it read / De wijzers in het rood, een Friese bundel. Op 16 september 2015 lanceerde hij zijn elfde bundel Binnenwereld, buitenwijk uitgegeven bij Cossee. Tsead was onder andere redacteur...

Op ooghoogte

Gedichten kan je gewoonlijk lezen in een boek, een tijdschrift of op een scherm. Maar tegenwoordig ook op veel andere plaatsen. Edith de Gilde vertelt op welke openbare plekken haar gedichten zoal te zien waren. Een gedicht gaat pas leven als het gelezen wordt. Soms...