LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Gedichten

Brouwershaven Geen kraai die nog weetwie of wat Jacob Cats was.Op zijn bevuilde hoofdzit een meeuw met misprijzente kijken naar de mussen,die vechten om wat kruimelsaan de vuile bronzen voetenvan de dichter, die zwijgendvoor zich uit staart.Hij hoort alleen de...

Jan Baeke – Seizoensroddel

Louter poëtische werkelijkheid? door Hans Franse De lezing van de bundel Seizoensroddel van Jan Baeke (1956) was een leesavontuur, dat ik meerdere keren beleefde alvorens enige letter op papier te durven zetten. De poëzie van Baeke drukte mij opnieuw op de vraag wat...

Poëzie kort. Drie bloemlezingen

door Hans Puper Nieuw Groot Verzenboek – Jozef Deleu Sinds 1976 verschenen er vele edities van het indrukwekkende Groot Verzenboek. De laatste editie, Nieuw Groot Verzenboek, is herzien en aanzienlijk uitgebreid. Deleu heeft veel plaats ingeruimd voor jonge dichters,...