Chris van Geel en Judith Herzberg – Brieven 1962-1974

Eric van Loo over de briefwisseling ‘Brieven 1962-1974’ tussen Chris van Geel en Judith Herzberg: ‘Al snel wordt duidelijk, dat zeker Van Geel niet alleen aan Herzberg persoonlijk schreef, maar dat hij deze brieven ook gebruikte om zijn gedachten op papier te krijgen.’ Maar van hun gedachtewisseling vinden we in dit boek helaas weinig terug, omdat na een brand de meeste brieven en kaarten van Herzberg verloren zijn gegaan.

Lees verder

In taal trek ik schuiven vol beelden open

Lies van Gasse (1983) is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze schreef vier dichtbundels. Met Brak de waterdrager won ze de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen voor poëzie, met Wenteling werd ze genomineerd voor de Pernathprijs. Onlangs verscheen haar jongste bundel Wassende Stad.

Lees verder

Gedichten

Antwerpse luchten In oktober valt een hangend tapijt van druppels. Vliegtuigen stijgen, boomtoppen branden okergele gaten in flatgebouwen. In sommige luchten klimt een sierlijk dak gekruld op tot een gevel. Nu en dan stijgt het tapijt. Dan laat ik mij willoos tillen naar een hogere staat van stedelijkheid. Boven de daken dicht de mist. een huis in de zon hoge zon, warme terrassen, middag dikkopmeeuwen langs de daklijn, middag als schaduw die in een melkwitte lijn over de gebouwen loopt, middag als klokken die in een ballet over de daken rollen, middag als een handvol knikkers dat de herinnering aan […]

Lees verder

Peter van Lier – Geachte afwezigen

Romain John van de Maele: “In de inleiding van de bundel beschouwingen met de intrigerende titel ‘Geachte afwezigen’, stelt filosoof en dichter Peter van Lier terecht de even intrigerende vraag waarom iemand gedichten begint te schrijven. (…) Voor lezers met een uitgesproken interesse voor wijsgerige uitweidingen én poëtische bespiegelingen is het boek van Van Lier ‘gefundenes Fressen’, of een uitgelezen mogelijkheid die men niet verloren mag laten gaan.”

Lees verder

Gedichten

Francis de Preter (Deurne-Antwerpen, 1932), woont in Heist-op-den-Berg (B), schrijver, dichter en vertaler. Werkt mee aan tijdschriften in Noord en Zuid, w.o. Schoonschip, Portulaan, Gierik/NVT etc. Hij publiceerde een tiental dichtbundels en behaalde verschillende literaire onderscheidingen. Een Franstalige bundel is in voorbereiding (lente 2018).

Lees verder