Emma Crebolder – Opsnuiven

‘Opsnuiven’ van Emma Crebolder is een bundel over geursensaties die oude tijden doen herleven. Maurice Broere: ‘Eigenlijk komen alle romantische motieven voor: het verleden, verre vreemde oorden, de natuur, nostalgie. (…) Ik betrapte me erop dat ik me meer bewust geworden ben van de geuren om me heen, een sensatie die ik toch een beetje verwaarloosde. Een compliment voor de dichteres als je door woorden iemand aan het ruiken kan krijgen.’

Lees verder

Theo Mestrum – Nachtwaken

Wanneer recensent Peter Vermaat op de achterflap leest, dat ‘Nachtwaken’ voornamelijk in de kleine uurtjes ontstaan is, onder het luisteren naar romantische en eigentijdse klassieke muziek, blijft hij nieuwsgierig. De opmerking ‘Taal is een schromelijk overschat instrument’ ervaart hij niet echt als een aanbeveling om deze bundel van Theo Mestrum eens lekker open te slaan. Lees wat hij ontdekte: banaliteiten, rijmdwang, bombast en onbedoelde humor.

Lees verder

Wisseling van bestuurders

Met alle dank en respect voor en naar het oude bestuur van de Stichting Literatuursite Meander, met name naar Edith de Gilde voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid, stellen wij het nieuwe bestuur voor dat per 15 april jl. aangetreden is. Secretaris is Wouter van Heiningen, directeur van de bibliotheek Maassluis/Midden-Delftland, secretaris/penningmeester van de stichting Ongehoord, secretaris/penningmeester van stichting Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting De Poëziebus. Daarnaast is hij dichter, uitgever van poëzie bij MUG books en beheerder van een van de meest actieve weblogs op het gebied van poëzie, Zichtbaar […]

Lees verder

Jaarverslag Stichting Literatuursite Meander

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet. In 2017 deden we dit door: – de website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine – de website bevat gedichten, interviews en recensies – de Meander Klassiekers – de Meander Dichtersprijs 2017 – de aanzet van de poëZiewedstrijd 2018 (gedichten met beeld) MEANDER EN MEANDERMAGAZINE meandermagazine.nl en ezine.meandermagazine.nl In 2017 verschenen de nummers 528 t/m 554 van het Meandermagazine. Het magazine werd elke […]

Lees verder

Jos van Daanen – De schoonspringer

‘De schoonspringer’ van Jos van Daanen beschrijft de val, nee de sprong, van de hoofdpersoon, van een flatgebouw van 23 verdiepingen, waarbij ‘de film van zijn leven’ aan hem voorbijtrekt. Een complexe tekst met hyperlinks, waarmee tijdens het lezen van het grotere geheel de dichter via een terzijde de lezer in het oor fluistert. Recensent Peter Vermaat: “‘De schoonspringer’ is minder een compositie dan een improvisatie, en dat is tegelijkertijd zijn zwakte en zijn kracht.”

Lees verder