LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

“poëzie is van onschatbare waarde”

Ivan Sacharov studeerde psychologie te Leiden en is werkzaam in de gezondheidszorg. Beroepsmatig zowel als recensent bij Meander, is hij geïnteresseerd in wat mensen bezielt. Hij publiceerde tot nog toe drie dichtbundels: Een gelukte zon (2006), Verzamelaar van...

Nieuwsbrief extra financiën 36 / 11 september

Een extra nieuwsbrief over de financiën van Meander Deze nieuwsbrief gaat over geld en begint met de oproep die gewoonlijk helemaal aan het eind staat: “Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij...

Alain Delmotte – Warhoofds leerdichten

Alain Delmotte: werkelijkheid als net echt decor of: naar de warhoofdige wortels van de poëzie door Marc Bruynseraede Het intrigeert, wanneer een dichter bundels uitgeeft en blijft uitgeven met titels als Warhoofd (2002), Warhoofds gekkenwerk (2017) en zeer onlangs...

Hans F. Marijnissen

Hans F. Marijnissen (Breda, 1949) studeerde techniek in Breda en Eindhoven en werkte ‘in de metaal’. Hij publiceert en draagt voor in Nederland en België sinds 1969. Hij gaf 3 romans en 5 dichtbundels uit, en staat in tientallen bloemlezingen.  Inspiratie: mens en...

Lucienne Stassaert – Intermezzo

Geen lichtvoetig tussenspel door Eric van Loo – – “Een van Antwerpens meest vooraanstaande, eigenzinnige kunstenaars: Lucienne Stassaert schrijft, schildert, vertaalt en tekent een leven lang zonder compromis en vol overgave”, aldus de wervende tekst op de...