Nieuwsbrief extra financiën 36 / 11 september

Deze nieuwsbrief gaat over geld en begint met de oproep die gewoonlijk helemaal aan het eind staat: “Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? Ga dan naar meandermagazine.nl en klik op de donatieknop. Onze dank is groot.” Hieronder geeft Peer van den Hoven, penningmeester van stichting Literatuursite Meander, rekenschap van de financiële situatie op dit moment. Ook beschrijft hij hoe het bestuur verder wil met Meander en hoe het hoopt dat voor elkaar te krijgen met uw hulp. Korte terugblik Toen Rob de […]

Lees verder

Alain Delmotte – Warhoofds leerdichten

Marc Bruynserade over ‘Warhoofds leerdichten’ van Alain Delmotte: ‘[We zien] dat Alain Delmotte zijn vertrouwd begrip van Warhoofd niet losgelaten heeft, maar integendeel nog versterkt heeft, via de formule van de ‘leerdichten’.
Twijfel, angst en onzekerheid hebben plaatsgemaakt voor het imperatief van de leerstelligheid. De leerstelligheid van de betrekkelijkheid en twijfelachtigheid der dingen.’

Lees verder

Hans F. Marijnissen

Als je als dichter voor je nieuwe, nog niet gepubliceerde, bundel een regel uit een lied van Bob Dylan gebruikt, zet dat de toon voor de woorden die erna komen. Hans F. Marijnissen kent de betekenis. Zijn enorme productiviteit en energie overschreeuwen soms de inhoud (nauwgezette beschrijvingen en ervaringen, telkens weer opnieuw vormgegeven), maar niemand zal hem dat kwalijk nemen.

Lees verder

Lucienne Stassaert – Intermezzo

Vijftig jaar na haar debuut brengt dichter en beeldend kunstenaar Lucienne Stassaert (Antwerpen, 1936) met ‘Intermezzo’ een zorgvuldig samengestelde en mooi verzorgde bundel uit. Eric van Loo is onder de indruk van de gedichten van de oudere dichteres: “Niet altijd door het poëtisch gehalte, maar wel door het nietsontziende zelfonderzoek dat in deze verzen is neergelegd.”

Lees verder