Tom van Deel – Herfsttijloos

‘Zijn poëzie heeft de behoefte het moment te vangen en eeuwig te maken’, staat er op de achterflap van Tom van Deels nieuwe bundel. Dit is bijna een definitie van een genre poëzie waar recensent Eric van Loo erg van houdt. Niettemin: ‘Wie spectaculaire onderwerpen of gebeurtenissen verwacht kan ‘Herfsttijloos’ beter laten liggen.’

Lees verder

Geert Viaene – Eistijden

Ivan Sacharov over het debuut ‘Eistijden’ van Geert Viaene: ‘Je denkt als lezer meestal dat je hem begrijpt en dat geeft zelfvertrouwen. Maar dan lees je nog eens en dan wordt het lastig. Er is iets weerbarstigs, dat zich weigert over te geven aan de gemakzucht van een vanzelfsprekende interpretatie.’ Aan de hand van één gedicht laat Sacharov zien dat Viaene een bijzondere dichter is.

Lees verder

Signalementen 2017 / 1

In de eerste ‘Signalementen’ van 2017 behandelt Hans Puper onder andere een essaybundel van Samuel Vriezen over poëzie in het digitale tijdperk, de nieuwe bundel van Frans Kuipers en een PEN-bundel die is samengesteld door Annemarie Estor en Joke van Leeuwen.

Lees verder

Anne Vegter – Wat helpt is een wonder

Recensent Eric van Loo over ‘Wat helpt is een wonder’ van ex-Dichter des Vaderlands Anne Vegter: ‘Wat heeft deze bundel ons te vertellen? Gaat het over de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen vier jaar ( … )? Is het inderdaad ‘poetry for the millions’, zoals DWDD suggereert? Wat valt er te zeggen over het poëtisch gehalte en een eventuele ontwikkeling in het werk van Vegter?’ Van Loo concentreert zich bij het beantwoorden van deze vragen op een tweetal gedichten.

Lees verder

Jana Arns – status, het is ingewikkeld

Recensent Emma Burns Over ‘status, het is ingewikkeld’, het debuut van Jana Arns: ‘Het is moeilijk je te verdiepen in de thematiek als de vorm wat tegenstaat. Het is nog moeilijker te beseffen dat het hier over een debuut gaat, waarin duidelijk veel werk zit. Niet alleen een debuut is bij voorbaat kwetsbaar, maar dit algehele zelfportret ook.’ Toch is zij benieuwd naar Arns’ tweede bundel.

Lees verder