Klassieker 100 : Hans Kloos – Παντα ρει of Herakleitos’ slavin

De honderdste Klassieker moest een bijzondere aflevering worden: passend in de serie besprekingen van interessante gedichten van na 1880, maar naar onderwerpkeuze en behandeling opvallend. Met ‘Panta rhei’ van Hans Kloos diende zich een belangwekkende eigentijdse tekst aan met duidelijk ‘klassieke’ elementen. Rutger H. Cornets de Groot vond er de uitdaging in tot het schrijven van een uitvoerige, diepgaande analyse.

Lees verder