Ludo Bleys – Link

‘Link’ is het poëziedebuut van Ludo Bleys. Kamiel Choi trof intrigerende gedichten, met een soms surrealistisch beeldgebruik: ‘De verwijzingen tussen de gedichten, de links dus, maken de bundel interessant voor lezers die zich graag laten uitdagen door omvangrijke en meerlagige symbolische beeldspraak.’

Lees verder

Willem van Zadelhoff – Al mijn kappers

‘Al mijn kappers’ van Willem van Zadelhoff heeft volgens Hans Franse als hoofdthema de vergankelijkheid als een worsteling tegen het verleden: ‘beelden van toen roepen andere beelden op, herinneringen aan overleden vrienden en bekenden, aan zijn gestorven vader.’ Sombere en sobere poëzie, met veel aandacht voor het juiste woord; een bijzondere bundel, waarin de schaduw van het verleden nooit verdwijnt.

Lees verder

Poëzie Kort 2020 / 3

In de derde Poëzie Kort van dit jaar bespreken we vier bundels: Carl Norac – ‘Journal de gestes / Gebarendagboek’ (Eric van Loo), Brigitte Spiegeler – ‘Ongeëvenaard’ (Janine Jongsma), Jozef Deleu (redactie) – ‘Het Liegend Konijn 2020 / 1’ (Hans Puper), Gilles Boeuf – ‘Generaties’ (Eric van Loo)

Lees verder

Daniël Van Hecke – De verschroeide Hof van Eden

Met ‘De verschroeide Hof van Eden’ schotelt schrijver Daniël Van Hecke de lezer een kanjer van dichtbundel voor: 160 pagina’s en 13 cycli. Een bundel die ook zijn licht op de actualiteit laat schijnen, getuige het bijvoeglijk naamwoord ‘verschroeide’ in de titel. Marc Bruynseraede raadt de lezer aan de iPad bij de hand te houden: ‘De auteur beschikt over een brede culturele en cultuurhistorische bagage en gebruikt deze graag als referentiekader.’

Lees verder

Daniël Vis – Het weefsel

Peter Vermaat rekent ‘Het weefsel’ van Daniël Vis tot de zogenoemde filosofische poëzie. Maar binnen dit genre vormt het een positieve uitzondering: ‘Een ogenschijnlijk zachte stem die met een scherpe tong het scalpel in je dagelijkse ervaring van de werkelijkheid blijkt te hebben gezet.’ Tegenover de mythe van een kleine mens die door een groot opperwezen in een onbegrijpelijke en ongrijpbare wereld geplaatst is stelt Vis een nieuwe mythe: ‘die van de mens die met de taal zijn eigen omtrek uitbeitelt uit de ervaren werkelijkheid.’

Lees verder