Klassieker 173: Jan Engelman – Vera Janacopoulos

De eerste regels van Vera Janacopoulos van Jan Engelman werken bij veel mensen op de lachspieren: ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan? / uw schedelveld is koeler maan / en alle appels blozen’. Een klankgedicht, poésie pure, waarin de woorden los gezongen lijken van hun betekenissen. Piet Buddingh’ laat zien, dat een rationele analyse van deze tekst wel degelijk loont.

Lees verder

Arthur Docters van Leeuwen – Weggewaaid

Toen Arthur Docters van Leeuwen maart 2006 in het literaire tijdschrift Kinbote twee gedichten publiceerde, trok dat, hoewel het hier een bekende naam uit de wereld van de hogere ambtenarij en de rechterlijke macht betrof, bovendien iemand die gedurende een langere periode nogal prominent in het nieuws was geweest vanwege een breed uitgemeten richtingenstrijd met justitieminister Sorgdrager, toch betrekkelijk weinig aandacht. Nu, met de verschijning van Weggewaaid is dat wel anders.

Lees verder

Victor Vroomkoning – Paren

Paren is een bundel erotische gedichten van Victor Vroomkoning. Hij weet zoetigheid en ranzigheid te vermijden en doet de lezer glimlachen en zelfs grinniken. Een verzameling tedere en vrolijke gedichten.

Lees verder

Gedichten

Luuk Imhann

ALS EEN VLINDER AAN DE ENE KANT VAN DE WERELD MET ZIJN VLEUGELS SLAAT STORMT HET AAN DE ANDERE KANT

       < (voor C.K. Williams)

twee meisjes
met hun enkels
bijna in doorzichtig
water keken alsof
de lucht ter plekke geproefd moest worden

doorzichtig zoet worstelen
overleggen over vrede
zo stil zo timide –

wat moet het stormen
aan de andere kant van de wereld

Lees verder