Hans Keilson – Sonnetten voor Hanna

Hans Keilson (1909 – 2011) werd op zijn honderdste beroemd, omdat recensente en schrijfster Francine Prose hem in de ‘New York Times’ een van de beste schrijvers ter wereld noemde. De ‘Sonnetten voor Hanna’ stammen uit de oorlog. De Joodse auteur schreef in zijn moedertaal, die tevens de taal van zijn vijand was: in 1936 verhuisde hij met vrouw en kind van Duitsland naar Nederland. Jos Versteegen heeft de sonnetten vertaald. Recensent Hans Franse: ‘Deze poëtische verslaggeving van een liefde tijdens het onderduiken, is zeer de moeite waard.’

Lees verder

Cees Nooteboom – Monniksoog

De titel van deze recensie is de opening van de Phaidros van Plato, in de vertaling van de School voor Filosofie, Amsterdam. De Phaidros (in het Nederlands ook vaak aangeduid als ‘Phaedrus’), is een dialoog tussen Sokrates en één van zijn leerlingen waarin Plato allerhande thema’s uit zijn filosofie aansnijdt, met name het wezen van de taal, de eros en de retorica. In veel gedichten uit Monniksoog verwijst Nooteboom naar dit werk of reageert hij op denkbeelden hieruit. Recensie door Eric van Loo.

Lees verder

Gedichten

Vijf gedichten die de aandacht trokken tussen de inzendingen in de eerste ronde van de Meander Dichtersprijs 2017. Van Jeanet van Omme, Kris de Lameillieure, Rinske Kegel, Jill Marchant en J.V. Neylen.

Lees verder

Gedichten

De mannen van de geest, die nacht aan nachtSteeds tussen stapels boeken zijn gezetenDe mannen die, soms bladerend verbeten,Alsof in boeken wat zij zochten wacht, En dan weer kortaf krassend met hun pennen,Daar kalend en uitdijend in hun stoelDe jaren tellen – en voor welk doel?Zij denken het heelal te kunnen mennen Met wet en stelsel op te kunnen tuigenEn jagen op de sterren in hun vlucht;De mannen, die nog met hun laatste zuchtDe wereld voor zich willen laten buigen De mannen, die in kamertjes doorrooktElkaar bestrijden om een onnut feitEn zich verheugen om een nietigheid –Het spookt om hen […]

Lees verder