LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Nieuwsbrief 46 / 17 november

17 nov, 2019

De afgelopen week op de site van Meander

Recensie van de bundel Hogere natuurkunde van Ellen Deckwitz (Johan Reijmerink)

Dichten loont nieteen gedachte van Maurice Broere

Recensie van de bundel Liefde is een ander land van Maarten Embrechts (Maurice Broere)

Interview met Roberta Petzoldt, “Poëzie werd voor mij een manier om in een parallelle werkelijkheid te stappen en daarin te kunnen leven.” (Marten Janse)

Recensie van de bundel Wachten op doortocht van François Muir (Paul Roelofsen)

Klassieker 235, een bespreking van zeer verlaten reiziger van Guust Gils (Jan Buijsse)

U krijgt deze klassieker van ons apart toegestuurd in de Klassieker Nieuwsbrief.

Een onverwachte eer, column van Hans Franse

 

Op de homepage vindt u altijd een verwijzing naar het nieuwste bericht. Voor eerdere berichten: klik op de pijltjes.

 

Nieuwsflits

Overleden op 11 november jl dichter en schrijver Ilse Starkenburg (Dieren, 1963). Ze debuteerde in 1987 met vier gedichten in het tijdschrift Maatstaf. Sindsdien verschenen bij De Arbeiderspers vijf dichtbundels en een verhalenbundel. in 1996 kreeg ze het Charlotte Köhler Stipendium. Over haar laatste bundel De boom valt op mij vertelt Starkenburg kort in het programma De nachtzoen.

Paul Demets krijgt de Jan Campert-prijs voor zijn poëziebundel De Klaverknoop.

U kunt zich nog spoeden naar de poëziemiddag in Eijlders, Amsterdam vandaag (aanvang 15.00 uur) waar u kunt luisteren naar en desgewenst een bijdrage kunt leveren aan het thema Waar maak jij je druk om? Eijlders is van oorsprong een verzetscafé, zo noemt de uitnodiging. "Een protest hier, een staking daar. Een opstand wat verder weg, een langdurig conflict vlakbij. De wereld enigszins in tumult. Maar dichter bij huis heb je natuurlijk de woordkunstenaar."

‘Er is een Boekenweekgeschenk en een Boekenweekessay. Maar er zijn geen Boekenweekgedichten,’ schrijft uitgeverij Wereldbibliotheek in de voorjaarscatalogus. Wij citeren Tzum: Het idee is dat de auteurs uit de stal van Nieuw Amsterdam en Wereldbibliotheek voor een bundel zorgen die aansluit bij het thema van de Boekenweek. Elk jaar wordt gekozen voor een specifieke dichtvorm: ‘het horatiaans epigram, de limerick, de ollekebolleke’. Dit jaar is het sonnet aan de beurt. ‘Het is ons eigen boek,’ waarschuwt de uitgeverij, ‘niet van de CPNB, dus het is geen weggevertje.’

 

Bericht van Hans Puper

Per 1 januari 2020 stop ik als redacteur en coördinator van de recensierubriek van Meander. Na het overlijden van Joop Leibbrand in 2015 nam ik deze taak op me, aanvankelijk alleen, later met ondersteuning van Eric van Loo. De rubriek is sterk gegroeid: er zijn momenteel 20 recensenten en er verschijnen drie recensies per week. Het is nu tijd om het stokje door te geven aan Janine Jongsma, onder andere organisator van de Rob de Vos-prijs. Ik doe dat in alle rust, omdat ik weet dat de rubriek bij haar goede handen is en Eric redacteur blijft.

Ik blijf wel recensies schrijven: daar was het me allemaal om begonnen.

Naschrift bestuur:
Wij danken Hans voor zijn gepassioneerd en kundig meewerken aan ons magazine, zijn tomeloze inzet en hulp, ook achter de schermen, zijn bereidwilligheid en interesse en hopen dat hij nog heel lang blijft schrijven!

Het nieuwe adres voor toezending van uw recensie exemplaar treft u aan op onze site onder Contact.

 

Juryrapport Rob de Vos-prijs

Alle deelnemers die hun gedicht opstuurden voor de poëziewedstrijd van Meander, de Rob de Vos-prijs, ontvingen deze week het juryrapport in hun mailbox. Gebleken is dat deelnemers aan een poëziewedstrijd belang hechten aan een terugkoppeling. Meander komt hieraan tot ieders vreugde tegemoet.

Het gedicht moest geïnspireerd zijn op dit thema:
‘’Achter de ogen scheen een zomermaand
het middenrif liep vol zacht avondlicht’’

(uit het gedicht van Menno Wigman ‘’Aarde, wees niet streng’’ Slordig met geluk, 2016)

Enkele fragmenten uit het rapport:

-Wat brengen deze regels jou? Welk gevoel roepen ze op? Waar associeer jij ze mee? In plaats daarvan waren er deelnemers die de regels letterlijk overnamen in hun gedicht. Alsof je de meester wilt overtreffen en dat was niet de bedoeling.
-Een aantal gedichten had een sterke slotzin, dat vinden we heel belangrijk. Dat aan het eind alles ineens samenvalt of dat je op een ander spoor wordt gezet of figuurlijk even door elkaar wordt gerammeld. Dat hadden we graag vaker willen zien.
-We lazen dus prachtige openings-en tussenzinnen plus slotzinnen. En veel gedichten kregen een voldoende. Deze gedichten ontliepen elkaar kwalitatief gezien niet veel. Ze waren geïnspireerd op het thema, poëtisch,  beeldend en beklijvend! Zij brachten ons alles waar we op hoopten.

In 2020 vanaf 1 april start de nieuwe wedstrijd.
(c) Janine Jongsma

 

Nieuw in Meander 

Een column telt bij ons een 600-800 woorden, hoe noemen we een kortere tekst dan? Soms komt een overweging tot 400 woorden, even boeiend of belangrijk om te lezen.

Een goede pagina heeft genoeg woorden staan maar wat is nu genoeg? Een zin telt gemiddeld elf woorden, een A4tje telt gemiddeld 32 tot 35 zinnen. Op dat A4tje staan gemiddeld 350 tot 400 woorden, natuurlijk afhankelijk van lettertype en regelafstand. Een standaardopmaak maakt een ‘vol’ A4tje, voor 80 à 90% volgeschreven. Maar hoe komt dat A4tje over op uw beeldscherm en welk scherm gebruikt u?

Een webmaster stelt dat ten minste 150 woorden geschikt zijn voor een welkom pagina. Er zijn ten minste 300 woorden nodig voor een informatieve pagina.
Wij geven u vanaf deze maand nu en dan 400 woorden; een idee van onze eindredacteur. Gedachtes naar aanleiding van een tekstfragment of dichtregels, een beetje zoals u dat in ons wedstrijdthema kon terugvinden. Dit keer kiest u zelf het fragment (van maximaal 30 woorden), uw gevoel daarover stuurt u naar onze redactie en wij kijken of we dat willen delen met onze lezers. Als welkom of informatief, als overweging of advies, als column of als gedachte: veel leesplezier!

 

Meander op andere plaatsen

uit: Clock without hands van Carson McCullers, vertaald tot Klok zonder wijzers (Atheneum - Polak & Van Gennep, 2018), ingestuurd door Alja Spaan

Heeft u ook een voorbeeld, fragment, foto, citaat waarin Meander terugkomt?
Stuur het ons toe!

 

 

 

Veel leesplezier! 

Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? Ga dan naar meandermagazine.nl en klik op de donatieknop. Onze dank is groot.

     Andere berichten