LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Nieuwsbrief 7 / 16 februari

16 feb, 2020

De afgelopen week op de site van Meander

Recensie van de bundel Het Vijfde Evangelie volgens Mickey van Clinton V. du Plessis (Kamiel Choi)

Een steen door de ruit van je dromeneen gedachte van Rogier de Jong

Recensie van de bundel Synchroonliefde van Peter Mangel Schots (Janine Jongsma)

Interview met Bas Jongenelen, "Over boertige nonnen en sonnettenkransenkransen" (Inge Boulonois)

 

Recensie van de bundel ondoorgrond van Jozef Deleu (Peter Vermaat)

Klassieker 238, een bespreking van 1975 van Frank Koenegracht (Eric van Loo)

 

U krijgt deze klassieker van ons apart toegestuurd in de Klassieker Nieuwsbrief.

Poëzie in de klas, column van Hans Franse

Deze week op de site van Meander

Het schrijven van gedichten zie ik zelf vooral als oplosbaar probleem", uit het interview met penningmeester Peer van den Hoven, donderdag online!

Op de homepage vindt u altijd een verwijzing naar het nieuwste bericht. Voor eerdere berichten: klik op de pijltjes.

 

Nieuwsflits

In het onlangs uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur wordt ervoor gepleit dat elke gemeente tenminste 1 bibliotheek heeft. De oude Bibliotheekwet werd geëvalueerd en daaruit bleek in ieder geval dat er aan gemeenten geen eisen werden gesteld voor de instandhouding van minimaal 1 bibliotheek. Er zijn nu al gemeenten zonder een bibliotheek. De Raad wil dat in de wet opgenomen moet worden dat gemeenten zich houden aan de Bibliotheekwet, inclusief sancties als ze dat niet doen.
Een andere belangrijke aanbeveling is dat de expertise van bibliothecarissen weer vergroot moet worden. Sterker nog: er is ‘dringend behoefte aan een erkende bibliothecarissenopleiding op mbo-, hbo- en wo-niveau. Niet zelden is de vrijwilliger van vandaag de professional van vroeger, die na pensionering of ontslag nog werkzaam is in de bibliotheek.’

Een nieuwe uitgave van Stichting Spleen:  Oden 4.1 van Horatius is op sublieme wijze vertaald door Piet Gerbrandy, 52 dichters hebben zich laten inspireren door dit gedicht. Bijvoorbeeld ACG Vianen, Astrid Arns, Bas Jongenelen, Bert Deben, B’Kalkman, Dirk Kroon, Gert de Jager, Hans F. Marijnissen, Hedwig Selles, Inge Bak, Jos van Hest, Kees Godefrooij, Maarten Doorman, Goedegebuur, Miguel Santos, Nafiss Nia, Paul Bezembinder, Paul Roelofsen, Petra Fenijn, Piet Gerbrandy, Simon Mulder en Walther Ligtvoet.
De bundel met de lange titel Vertalersweelde Horatius in de handen van Piet Gerbrandy met reflecties van tweeënvijftig dichters op Oden 4.1 wordt gepresenteerd op zaterdag 22 februari in het Poëziecentrum Nederland te Nijmegen, aanvang 14.00 uur. Presentatie Monica Boschman en op
zondag 22 maart in Scheltema te Amsterdam, aanvang 15.00 uur. Presentatie Simon Mulder.
Op beide locaties zullen 12 a 15 dichters hun gedicht voordragen.
Geestelijk vader van Stichting Spleen is dichter en poëziepromotor Kees Godefrooij.

 

Bericht van de penningmeester waarin drie keer het woord puur voorkomt

Halverwege het 24e levensjaar van Meander Magazine werd het even spannend. Alle reserves waren aangesproken om Meander te vernieuwen. De doorstart was succesvol, maar om voort te kunnen waren wel inkomsten nodig.

Hoewel Meander dagelijks een respectabel aantal pageviews heeft, hebben we ervoor gekozen om advertentieloos te blijven en de website puur te houden. Deze keuze dwingt ons om de kosten laag te houden en ons te richten op de werving van sponsorgelden en donaties. In de jaarrekening van 2019 die onlangs op de website is gepubliceerd kunt u lezen dat het gelukt is: er kwamen ruim voldoende inkomsten binnen en alle uitgaven zijn puur gemaakt voor het voortbestaan van Meander.

Op dit moment zijn er dertig medewerkers die geheel om niet, puur uit liefde voor de poëzie,
Meander in de lucht houden. Voor hen is er halverwege het 25e levensjaar van Meander Magazine een bijeenkomst gepland, opgenomen in de begroting voor 2020, mede mogelijk gemaakt door onze donateurs.

Dank aan allen die ons steunden. Wij hopen dat u dat wilt blijven doen.

Namens het bestuur van Stichting Literatuursite Meander,
Peer van den Hoven
(penningmeester)

Ons jaarverslag over 2019 en de jaarrekening 2019/begroting 2020 vindt u op de site, helemaal onderaan in het blauwe vak.

 

Medewerkers

We hebben afscheid moeten nemen van Christina Vanderhaeghe als recensent. We bedanken haar en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

 

Meander op andere plaatsen

happy trails van Larry Welo  (ingestuurd door Alja Spaan)

Heeft u ook een voorbeeld, fragment, foto, citaat waarin Meander terugkomt? Stuur het ons toe!

 

Veel leesplezier! 

Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? Ga dan naar meandermagazine.nl en klik op de donatieknop. Onze dank is groot.

     Andere berichten