LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Nieuwsbrief 10 / 7 maart

7 mrt, 2021

De afgelopen week op de site van Meander

Recensie van de bundel Langzame zon van Sacha Blé (Herbert Mouwen)

Gedichten Eric van Loo

Recensie van de bundel Ik heb u lief tot in de dood van Hans Claus (Wim Platvoet)

Interview met Marleen de Crée, "Poëzie stelt zo haar eisen" (Alja Spaan)

 

Recensie van het Nieuw Groot Verzenboek, samengesteld door Jozef Deleu (Marc Bruynseraede)

De wilsverklaring, verhaal van Hans Puper

 

Een wonder - kijk maar om je heen, column van Jan Loogman

 

Deze week op de site van Meander

"ik reken op een zekere flexibiliteit van de menselijke geest", uit het interview met Annet Zaagsma, donderdag online!

Op de homepage vindt u altijd een verwijzing naar het nieuwste bericht. Voor eerdere berichten: klik op de pijltjes.

 

Nieuwsflits

Geen Boekenweek maar wel een week vol boeken. Lezers die graag schrijven worden uitgedaagd met de Hebban 100 Woorden Schrijfwedstrijd. Inspiratie genoeg in de interviews met Nederlandse of Vlaamse auteurs zoals met Gerda Blees of in het Boekenweekgedicht van Babs Gons.

Wat ook inspirerend werkt is de commotie rond de vertaalopdracht van het werk van Amanda Gorman. ‘Het was een storm,’ aldus Marieke Lucas Rijneveld, maar de enige manier waarop ze kan reageren is met een gedicht. En dankzij commotie en ander gedoe haalt - het door ons zoveel aangehaalde - literair weblog Tzum de beste Februarimaand ooit 'en het is niet eens een schrikkeljaar'.

Ongelijk maar eerlijk: letterensector vraagt aandacht voor eerlijke verloning kunstenaars. Naar aanleiding van het rapport Ongelijk maar eerlijk, geschreven door dr. Kila van der Starre, roepen het Overleg Literaire Organisatoren, deBuren, de Vlaamse Auteursvereniging en Literatuur Vlaanderen auteurs en organisatoren op om de komende tijd extra aandachtig naar de eigen praktijk te kijken en de resultaten hiervan met ons te delen.

Ruim honderd inschrijvingen voor Dichters in de Prinsentuin dat gepland staat in het weekend van 9/12 juli.

Er is een nieuwe poëzieprijs: de Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs, een initiatief van de Stichting Achterland uit Zeist, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als missie het bouwen van bruggen tussen maatschappij en poëzie, door deze in uiteenlopende innovatieve projecten met elkaar te verbinden. Zij bekroont het beste Nederlandstalige gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd staat open voor zowel professionele dichters als amateurs in Nederland en Vlaanderen en heeft als doel meer mensen te enthousiasmeren voor poëzie én archeologie. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een archeologisch thema. Daarna buigt de jury, onder leiding van voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vindt plaats in november 2021 op een bijzondere, met de archeologie verbonden locatie. Bij die gelegenheid wordt ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de drie winnende gedichten zijn opgenomen. Je kunt je inzendingen hier naar toe sturen o.v.v. LAAP-2021.

Feest der Poëzie blijft plannen maken en data prikken om er 'klaar voor te zijn zodra het weer kan!' Kijk ondertussen op hun YouTube-kanaal naar nieuwe clips uit de Poëzieweek.

 

Samenwerking

Het Poëziecentrum Nederland gaat onze recensies delen op haar site bij de besproken bundels tijdens Lunchpauze poëzie. Uiteraard met bronvermelding. We dragen het werk van het Poëziecentrum een warm hart toe en zijn blij met deze afspraak.

 

Poëzie op vreemde plekken

Op het Jaagpad langs de Schelde (Gentbrugge) kwam Rose Vandewallde dit tegen.

Gezamenlijk op zoek naar Poëzie op vreemde plekken? Laat u inspireren door dit of deze en stuur ons uw vondst.

 

Veel leesplezier! 

Meandermagazine is gratis voor lezers, maar kost de makers wel geld. Om de onkosten te kunnen dragen, zijn wij afhankelijk van donaties. Wilt u ons steunen? Ga dan naar meandermagazine.nl en klik op de donatieknop. Onze dank is groot.

     Andere berichten