LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Lof der nutteloosheid

door Rogier de Jong – Waartoe zijn wij op aarde? Zeker niet om te dichten. De wereld draait ook prima zonder poëzie. Ziehier een opvatting die door niet-poëzieliefhebbers breed wordt gedragen. En misschien ook door een enkele dichter, getuige een uitspraak van...

Wild Thing

door Karel Wasch – Wat mij betreft is de scheidslijn tussen popteksten en poëzie altijd een dunne geweest. Neem Bob Dylan, hij kreeg de Nobelprijs voor literatuur. Niet voor zijn mislukte roman Tarantula, maar voor zijn songteksten. In Nederland zijn de teksten...

Gouden tip

door Jan Loogman Deze week was ik op schrijfretraite. Op donderdag schreef ik een gedicht. Moeder, Na je dood kon ik ophouden u te zeggen tegen jou, begon mijn wang jouw aai te voelen die ik zocht bij elke vrouw. Voor het eerst zag ik je lachen om de woorden die ik...

Het mondkapje van Hugo

door Rogier de Jong   ‘Jeugdzonden’ worden geboren uit een melange van onbezonnenheid en tomeloze ambitie en zijn juist daarom zo interessant. Het eerste boek, de eerste plaat, de eerste veelbelovende bundel – wie is niet gecharmeerd van die rauwe en...

Weltevreden

door Hans Puper In mijn vorige column schreef ik dat de lezer een gedicht weer tot leven brengt en dat doet ‘met zijn persoonlijkheid, zijn lees- en levenservaring en al dan niet bewuste poëticale opvattingen. Als tien lezers eenzelfde gedicht lezen, worden het...

Dagboek van een ex-redacteur (10)

door Eric van Loo – foto Wikipedia   Mogen we Cees Nooteboom een Nederlandse dichter noemen? Hij heeft zoveel paspoorten dat Thierry Baudet er wakker van ligt. In 1991 schreef hij het boekenweekgeschenk Het volgende verhaal. De hoofdpersoon, leraar oude...