Cees Nooteboom – Licht overal

‘Nooteboom is een auteur die zich zeker in zijn gedichten rekenschap wenst te geven. En dat niet eng beperkt tot het eigen kleine particuliere bestaan, want hij is niet de dichter van de romantische ‘overflow’ die aan zichzelf genoeg heeft. Het gaat bij hem om het bestaan in de breedste zin, om zijn plaats in de beschaving, de cultuur van vroeger en nu, van hier en elders en daarom ligt zijn kracht vooral in het beschrijvende en beschouwende. Hij is in dat opzicht een ziener van de werkelijkheid, maar zonder enige profetische aanmatiging.’
Joop Leibbrand over Licht overal van Cees Nooteboom.

Lees verder

(Golvenkrant)

De jury van de Meander Poëziewedstrijd met als thema Golven was verrast door het grote aantal inzendingen.  Maar liefst 293 gedichten werden ingezonden door evenzoveel personen. Een heel mooi aantal, als u het ons vraagt. Ook werd zowel jong als oud vertegenwoordigd onder de deelnemers. Alle inzendingen zijn anoniem beoordeeld. In deze krant publiceren we de drie winnende gedichten en geven we twee eervolle vermeldingen. We danken alle inzenders. De jury bestond uit: Loren Brouwers, Mirthe Smeets, Elly Woltjes en juryvoorzitter Jelmer van Lenteren. De eerste prijswinnaar wint € 75,-, de tweede prijswinnaar € 50,- en de derde prijswinnaar € […]

Lees verder

Shrinivási – Hecht en sterk

De gedichten in Hecht en sterk van de Surinaamse dichter Shrinivási hebben het vanzelfsprekende van iets dat natuurlijk is opgeweld en in harmonie leeft met al het andere bestaande. Nooit krijg je het gevoel dat de gedichten belangrijk moesten zijn. Er is een vanzelfsprekend vertrouwen in de taal om datgene uit te drukken waaruit zijn wereld, uiterlijk én innerlijk bestaat.

Lees verder

Klassieker 164: Ester Naomi Perquin – Vanmorgen werd ik opgebeld…

Wilma van den Akker bespreekt een bijzonder (lang) gedicht van Ester Naomi Perquin. Een prozagedicht misschien? Als poëtisch element is het stijlmiddel ‘opsomming’ of ‘enumeratie’ ruim vertegenwoordigd. Het eigenlijke onderwerp is miscommunicatie. Of misschien wel identiteit – een thema dat we vaak in het werk van Perquin tegenkomen.

Lees verder