LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Edith de Gilde

Edith de Gilde (Den Haag, 1945) was docente Nederlands, begeleidde vrijwilligers voor Oxfam-Novib, had een yogastudio en werkte als schrijfcoach. Haar gedichten zijn te vinden in poëziekalenders en bloemlezingen en in de bundels ‘Zeilschip Zondag’, ‘Verloop /...

‘Ik leer van beide geluiden.’

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974). Zijn bundels werden genomineerd voor de Jo Peters Poëzieprijs, de Ida Gerhard Poëzieprijs en de Obe Postmaprijs. Zijn meest recente bundels zijn Binnenwereld, buitenwijk, natuurlijke omstandigheden (Cossee 2015) en Hingje net alle...

Joris Brussel

Joris Brussel (1987) is stadsdichter van Alkmaar en voormalig stadsdichter van Beverwijk en van Velsen. Hij is hiermee de eerste Nederlandse dichter die drie stadsdichttitels in de wacht sleepte. Hij publiceerde o.a. in Tirade en op hard//hoofd en hij had een...