LITERAIR E-MAGAZINE VOOR NEDERLANDSTALIGE POËZIE

Dichter aan de Donau,1976

door Hans Franse – “Quel hasard que les brouillards de Budapest, peut-être faits ‘d’amour et d’eaux’ a’ent permis cette rencontre, depuis les jardins de Rotterdam aux rives du Danube. Bien cordialement.” Lucien Trichaud schreef dit in...

Paul Meeuws

In zijn debuutbundel De geluiden, genomineerd voor de Cees Buddingh’ Poëzieprijs 2017, ging het dichter Paul Meeuws (1947) vooral om het oplettende oor, het luisteren naar muziek, naar de ander en de ruis daaromheen. In zijn nieuwe bundel die nog moet verschijnen...

Gaël van Heijst – Twijfelweefsel

Meer begoocheling dan betovering door Marc Eyck – – In de debuutbundel van Gaël van Heijst (1990) maken we kennis met een pril oeuvre waarin de creatieve omgang met en liefde voor taal je tegemoet treedt. Parafraserend uit een interview dat de dichter had...